Driller momsen?

  Overlad det til mig!

 

 

 

 

Jeg kan tilbyde følgende:

 

* optimering af forretningsgange

* bogføring

* kasse-/bankafstemning

* fakturering

* rykkerprocedure af debitorer

* kreditorstyring - herunder rettidig betaling

* moms-/lønsumsafregning

* lønadministration - herunder betaling/afstemning af bl.a. A-skat

* udarbejdelse af rapporter - herunder balancer, saldolister

* klargøring af materiale til revisor

 

Alle opgaver udføres professionelt og omhyggeligt i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Du betaler kun for den effektive arbejdstid - og sparer bl.a. pension, sygedagpenge og feriepenge.  25 års erfaring indenfor branchen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASK Bogføring

 

v/Annette Kristensen